Dịch vụ

Khi có sự cố hoả hoạn hệ thống báo động sẽ được kích hoạt, tín hiệu sẽ truyền về thiết bị quản lý trung tâm (gateway). Gateway sẽ...

Với sự phát triển không ngừng nghỉ của tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, xuất nhập khẩu, dịch vụ... kèm theo đó là những vấn đề về an...

Hệ thống server an ninh tập trung Việt Nam –Việt Nam Central Security System ( viết tắt là  VNCSS ) được xây dựng và hoàn thiện bởi...

Back To Top