Thiết bị xác thực CCCD eID-Check

Thiết bị xác thực CCCD eID-Check

Giá bán: Liên hệ

eID-Check ra đời với sứ mệnh hỗ trợ, phát triển đề án 06 của chính phủ về “Ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

eID-Check có khả năng xác thực và truy suất dữ liệu của thẻ Căn cước công dân kết hợp với công nghệ AI có khả năng nhận dạng khuôn mặt

eID-Check có tốc độ đọc nhanh (~3giây) và có khả năng chống giả mạo.


Thông tin chi tiết

 

 


Back To Top