Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Vỏ hộp nhựa

Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P055
SL Đơn giá
1
23.000 VNĐ
10 22.500 VNĐ
50 22.000 VNĐ
200 21.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P055:  115*90*55 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P054
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
10 24.500 VNĐ
50 24.000 VNĐ
200 23.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P054:  158*90*60 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P053
SL Đơn giá
1
50.000 VNĐ
10 49.000 VNĐ
50 47.000 VNĐ
200 45.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P053:  200*120*65 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P052
SL Đơn giá
1
35.000 VNĐ
10 34.000 VNĐ
50 33.000 VNĐ
200 32.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P052:  158*90*60 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P051
SL Đơn giá
1
30.000 VNĐ
10 29.500 VNĐ
50 29.000 VNĐ
200 28.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P051:  158*90*65 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P050
SL Đơn giá
1
42.000 VNĐ
10 41.000 VNĐ
50 40.000 VNĐ
200 39.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P050:   120*80*65 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P049
SL Đơn giá
1
37.000 VNĐ
10 36.500 VNĐ
50 36.000 VNĐ
200 35.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P049:  190*120*60 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P048
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 11.500 VNĐ
50 11.000 VNĐ
200 10.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P048:  125*80*32 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P047
SL Đơn giá
1
17.000 VNĐ
10 16.500 VNĐ
50 16.000 VNĐ
200 15.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P047:  83*58*33 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P046
SL Đơn giá
1
46.000 VNĐ
10 45.500 VNĐ
50 45.000 VNĐ
200 44.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P046:   200*120*53 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P045
SL Đơn giá
1
13.000 VNĐ
10 13.000 VNĐ
50 12.500 VNĐ
200 12.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P045:  120*80*40 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P044
SL Đơn giá
1
16.000 VNĐ
10 15.500 VNĐ
50 15.000 VNĐ
200 14.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P044:  105*60*32 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P043
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
50 7.500 VNĐ
200 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P043:  100*80*29 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P042
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
50 7.500 VNĐ
200 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P042:  120*56*31 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P041
SL Đơn giá
1
26.000 VNĐ
10 25.500 VNĐ
50 25.000 VNĐ
200 24.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P041:  150*80*32 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P040
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 11.500 VNĐ
50 11.000 VNĐ
200 10.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P040:   108*62*30 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P039
SL Đơn giá
1
14.000 VNĐ
10 13.500 VNĐ
50 13.000 VNĐ
200 12.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P039:   95*59*27 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P038
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
50 9.000 VNĐ
200 8.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P038:   134*70*25 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P037
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
50 9.000 VNĐ
200 8.500 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P037:  125*80*25 MM
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P036
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 7.000 VNĐ
50 6.500 VNĐ
200 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P036:  85*50*21 MM