Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Vỏ hộp nhựa

Hết hàng
Vỏ Hộp Nhựa VNT-P087
SL Đơn giá
1
100.000 VNĐ
5 80.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P087: 95*95*18 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P083
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P083: 86*36*22 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P082
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P082: 72*33*22 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P081
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P081: 100*39*25 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P080
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 8.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P080: 120*42*27 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P079
SL Đơn giá
1
13.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P079: 140*47*29 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P078
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P078: 40*26*19 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P077
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P077: 50*28*20 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P076
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P076: 60*30*20 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P075
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P075: 80*30*20 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P074
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P074: 82*38*23 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P073
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P073: 100*33*20 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ Hộp VNT-P072
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
20 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P072: 120*45*28 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P071
SL Đơn giá
1
84.000 VNĐ
5 70.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P071, Bán theo chiếc.
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P070
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 58.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P070: 106*106*32 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P069
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 58.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P069: 86.85*86.85*34.1 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P068
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 58.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P067: 95*35*104 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P067
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 58.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ hộp thiết kế VNT-P067: 180*220*50 MM, Bán theo chiếc
Hết hàng
Vỏ nhựa VNT-P066
SL Đơn giá
1
90.000 VNĐ
5 74.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ nhựa VNT-P066, Bán theo chiếc.
SL kho: 10
Vỏ nhựa VNT-P065
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 58.000 VNĐ
10 Liên hệ
Vỏ nhựa VNT-P065.  Bán theo chiếc