Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Tantalum SMD

Hết hàng
Tụ Tantalum 227C-220uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
6.500 VNĐ
50 6.200 VNĐ
100 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 227, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 227A-220uF 10V SMD2312
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.800 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 227, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 227-220uF 6.3V SMD2312
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 4.500 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 227, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 477C-470uF 16V SMD2917
SL Đơn giá
1
7.500 VNĐ
50 7.300 VNĐ
100 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 7343 477, Sai số 20%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 105C-1uF 16V SMD1206
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ tantalum 1206 105, Sai số 10%, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 106C-10uF 16V SMD1206
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 1.400 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ tantalum 1206 106, Sai số 10%, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 106C-10uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032  10uF  , Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 226C-22uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.500 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 22uF, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 227C-220uF 16V SMD2917
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.800 VNĐ
100 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 7343 220uF, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 476C-47uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.000 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 47uF, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 107C-100uF 16V SMD2917
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 4.600 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 7343 107, Sai số 20%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 107C-100uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
50 6.800 VNĐ
100 6.600 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 107, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.