Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Nhôm SMD

SL kho: 1000
Tụ Nhôm 470uF/25V 10x10mm
SL Đơn giá
1
1.900 VNĐ
20 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
470uF/25V Aluminum SMD Capacitor, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 220uF/25V 8.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
1.200 VNĐ
50 1.100 VNĐ
100 1.000 VNĐ
500 900 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/25V SMD Aluminum Capacitor,500pcs/1Reel.  Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 1000uF/16V 10x10mm
SL Đơn giá
1
2.600 VNĐ
10 2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 1000uF/16V 10x10mm, 500pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tu Nhôm 680uF/16V 10.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Tu Nhôm 680uF/16V 10.0x10.2mm. 500pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 470uF/35V 10.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
10 2.800 VNĐ
50 2.700 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 470uF/35V 10.0x10.2mm. 500pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 470uF/16V 8.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 470uF/16V 8.0x10.2mm.  500 pcs / reel, Bán theo con.
SL kho: 2000
Tụ Nhôm 330uF/35V 10.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.100 VNĐ
500 1.900 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 330uF/35V 10.0x10.2mm. 500pcs/1rell. Bán theo con.
SL kho: 2000
Tụ Nhôm 330uF/10V 6.3x7.7mm
SL Đơn giá
1
1.100 VNĐ
50 1.000 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 330uF/610V 6.3x7.7mm, 1000pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 2000
Tụ Nhôm 220uF/35V 8.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
1.600 VNĐ
10 1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 220uF/35V 8.0x10.2mm, 500pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 2000
Tụ Nhôm 220uF/16V 6.3x7.7mm
SL Đơn giá
1
1.200 VNĐ
50 1.100 VNĐ
100 1.000 VNĐ
500 900 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 220uF/16V 6.3x7.7mm.  1000 pcs / rell, Bán theo con.
SL kho: 2000
Tụ Nhôm 100uF/35V 6.3x7.7mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
100uF/35V SMD Aluminum Capacitor, 1000pcs/1Reel, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 100uF/16V 6.3x5.4mm
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 100uF/16V 6.3x5.4mm. 1000pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 47uF/25V 6.3x5.4mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 47uF/25V 6.3x5.4mm. 1000pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 33uF/25V 5.0x5.4mm
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 33uF/25V 5.0x5.4mm. 1000pcs/rell, Bán theo con.
SL kho: 1000
Tụ Nhôm 22uF/16V 4.0x5.4mm
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 22uF/16V 4.0x5.4mm. 2000pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 10uF/16V 4.0x5.4mm
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 10uF/16V 4.0x5.4mm. 2000pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 4.7uF/50V 4.0x5.4
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 4.7uF/50V 4.0x5.4. 1000pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 3.3uF/50V 4.0x5.4mm
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 3.3uF/50V 4.0x5.4mm. 1000pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 2.2uF/50V 4x5.4
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 600 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm 2.2uF/50V 4.0x5.4. 1000pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 1uF/50V 4.0x5.4mm
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
Tụ Nhôm SMD 1uF 50V 4.0x5.4mm, Bán theo con.