Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Hóa Cắm

Hết hàng
1000uF/6.3V 8x16mm
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
100 450 VNĐ
300 400 VNĐ
500 350 VNĐ
1000uF/6.3V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 8x16 mm, Bán theo con.
Hết hàng
47uF/25V 5x7mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
47uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x7 mm, Bán theo con.
Hết hàng
330uF/10V 6x11mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
330uF/10V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 6x11 mm, Bán theo con.
Hết hàng
100uF/10V 5x7mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
100uF/10V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x7 mm, Bán theo con.
Hết hàng
470uF/10V 6x11mm
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
100 320 VNĐ
300 300 VNĐ
500 280 VNĐ
470uF/10V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 6x11mm, Bán theo con.
Hết hàng
2200uF/50V 16x30mm
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
50 2.900 VNĐ
100 2.800 VNĐ
500 2.700 VNĐ
2200uF/50V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 16x30mm, Bán theo con.
Hết hàng
2200uF/25V 13x21mm
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
2200uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 13x21mm, Bán theo con.
Hết hàng
1000uF/25V 10x17mm
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 1.200 VNĐ
1000uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 10x17mm, Bán theo con.
Hết hàng
470uF/25V 8x12mm
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
100 650 VNĐ
300 600 VNĐ
500 550 VNĐ
470uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 8x12 mm, Bán theo con.
Hết hàng
220uF/16V  6.3x12mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
220uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 6.3x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
100uF/50V  8x12mm
SL Đơn giá
1
850 VNĐ
100 800 VNĐ
300 750 VNĐ
500 700 VNĐ
100uF/50V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor,  8x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
100uF/25V 6.3x12mm
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
100 650 VNĐ
300 600 VNĐ
500 550 VNĐ
100uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor,  6.3x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
100uF/16V 5x7mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
100uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x7 mm, Bán theo con.
Hết hàng
47uF/35V 5x11 mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
47uF/35V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x11 mm, Bán theo con.
Hết hàng
33uF/25V 5x11mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
33uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x11mm,Bán theo con.
Hết hàng
22uF/25V 4.0x7.0mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
300 250 VNĐ
500 220 VNĐ
22uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 4.0x7.0mm, Bán theo con.
Hết hàng
10uF/50V 5x12mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 250 VNĐ
300 230 VNĐ
500 210 VNĐ
10uF/50V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
10uF/25V 4x7mm
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 190 VNĐ
300 180 VNĐ
500 160 VNĐ
10uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 4x7mm, Bán theo con.
Hết hàng
1uF/50V 4x7mm
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 350 VNĐ
500 300 VNĐ
1uF/50V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 4x7 mm, Bán theo con
Hết hàng
Tụ hóa 50V 1000uF 13x25mm
SL Đơn giá
1
2.100 VNĐ
50 2.000 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 1.800 VNĐ
Tụ hóa 50V 1000uF 13x25mm, Bán theo con.