Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Điện

Hết hàng
C0402 47pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), Bán theo con.
Hết hàng
C0402 220pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
220pF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric),4000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
C0402 33pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 220 VNĐ
4000 Liên hệ
33pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), 4000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
10pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), 4000pcs/1 Reel, Bán theo con
Hết hàng
C1206 10uF 25V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 360 VNĐ
1000 340 VNĐ
2000 Liên hệ
CAP1206 10uF 25V, Tụ điện 1206, Tụ điện 1206 10uF, Bán theo con.
Hết hàng
C1210 100uF 10V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
2000 Liên hệ
CAP1210 100uF 10V, Tụ điện 1210, Tụ điện 1210 100uF, Bán theo con
Hết hàng
Tụ Nhôm 220uF/25V 8.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
1.200 VNĐ
50 1.100 VNĐ
100 1.000 VNĐ
500 900 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/25V SMD Aluminum Capacitor, Bán theo con.
Hết hàng
220uF/10V 5.0x11mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 250 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/10V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 5x11mm, Bán theo con.
Hết hàng
4.7uF/400V 6x12mm
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
50 750 VNĐ
100 700 VNĐ
500 650 VNĐ
1000 Liên hệ
4.7uF/400V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 6x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
47uF/16V 5x8mm
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 280 VNĐ
100 260 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 Liên hệ
47uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x8 mm, Bán theo con.
Hết hàng
220uF/25V 8x12mm
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
50 450 VNĐ
100 420 VNĐ
500 400 VNĐ
1000 Liên hệ
220uF/25V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 8.0x12mm, Bán theo con.
Hết hàng
470uF/16V 8X12mm
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
50 450 VNĐ
100 420 VNĐ
500 400 VNĐ
1000 Liên hệ
470uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, 8x12 mm, Bán theo con.
Hết hàng
1uF/50V 5x11mm
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 Liên hệ
1uF/50V ±20%, Aluminum Electrolytic Capacitor, 5x11 mm, Bán theo con.
Hết hàng
C1812 10uF 50V
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.300 VNĐ
50 3.100 VNĐ
100 2.900 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ điện 1812 10uF 50V, sai số 10%, Bán theo con
Hết hàng
1000uF/16V 10x17mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 1000uF/16V ±20% Aluminum Electrolytic Capacitor, Size 10x17mm, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Tantalum 227C-220uF 16V SMD2312
SL Đơn giá
1
6.500 VNĐ
50 6.200 VNĐ
100 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ tantalum 6032 227, Sai số 10%, 500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 1000uF/10V 10.3x10.3mm
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 1000uF/10V 10.3x10.3mm, 500pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tu Nhôm 680uF/16V 10.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
Tu Nhôm 680uF/16V 10.0x10.2mm. 500pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 470uF/35V 10.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 470uF/35V 10.0x10.2mm. 500pcs/rell, Bán theo con.
Hết hàng
Tụ Nhôm 470uF/16V 8.0x10.2mm
SL Đơn giá
1
1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Tụ Nhôm 470uF/16V 8.0x10.2mm.  500 pcs / reel, Bán theo con.