Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Ceramic 1210

Hết hàng
C1210 100uF 10V
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
2000 Liên hệ
CAP1210 100uF 10V, Tụ điện 1210, Tụ điện 1210 100uF, Bán theo con
Hết hàng
C1210 22uF 16V
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 22uF 16V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 4.7uF 50V
SL Đơn giá
1
2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 1.900 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 4.7uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 1uF 50V
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
1000 700 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 1uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 10uF 10V
SL Đơn giá
1
1.300 VNĐ
100 1.100 VNĐ
500 1.000 VNĐ
1000 900 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 10uF 10V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 10uF 50V
SL Đơn giá
1
3.700 VNĐ
100 3.600 VNĐ
500 3.400 VNĐ
1000 3.200 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 10uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 100uF 16V
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 2.400 VNĐ
1000 2.000 VNĐ
2000 Liên hệ
Tụ điện 1210 100uF 16V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.