Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Ceramic 1210

Hết hàng
C1210 22uF 16V
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
Tụ điện 1210 22uF 16V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 4.7uF 50V
SL Đơn giá
1
2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 1.900 VNĐ
1000 1.800 VNĐ
Tụ điện 1210 4.7uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 1uF 50V
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
1000 700 VNĐ
Tụ điện 1210 1uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 10uF 10V
SL Đơn giá
1
1.300 VNĐ
100 1.100 VNĐ
500 1.000 VNĐ
1000 900 VNĐ
Tụ điện 1210 10uF 10V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 10uF 50V
SL Đơn giá
1
3.700 VNĐ
100 3.600 VNĐ
500 3.400 VNĐ
1000 3.200 VNĐ
Tụ điện 1210 10uF 50V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1210 100uF 16V
SL Đơn giá
1
2.900 VNĐ
100 2.600 VNĐ
500 2.400 VNĐ
1000 2.000 VNĐ
Tụ điện 1210 100uF 16V ,Sai số 10% , 1000 pcs/1 reel , Bán theo con.