Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Ceramic 1206

Hết hàng
C1206 2.2nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 2.2nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 22nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 22nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 10uF 25V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 360 VNĐ
1000 340 VNĐ
2000 Liên hệ
CAP1206 10uF 25V, Tụ điện 1206, Tụ điện 1206 10uF, Bán theo con.
Hết hàng
C1206 22pF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 22pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 10uF 50V
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
100 480 VNĐ
1000 460 VNĐ
4000 440 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 10uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 1uF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 1uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 100nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 100nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 10nF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 10nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 1nF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 1nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.