Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ ceramic 0805

Hết hàng
C0805 1pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 1pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 3.3pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 3.3pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 4.7pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 4.7pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 6.8pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 6.8pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 10pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 10pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
CAP0805 13pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 13pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 15pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 15pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 18pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 18pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 20pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 20pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 22pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 22pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 24pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 24pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 27pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 27pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 30pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 30pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 33pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 33pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 39pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 39pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 47pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 47pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 56pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 56pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 68pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 68pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 82pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 82pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0805 100pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 130 VNĐ
4000 120 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0805 100pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.