Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Tụ Ceramic 0402

Hết hàng
C0402 47pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), Bán theo con.
Hết hàng
C0402 220pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
220pF ±5% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric),4000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
C0402 33pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 240 VNĐ
1000 220 VNĐ
4000 Liên hệ
33pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), 4000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10pF 50V
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
100 280 VNĐ
500 260 VNĐ
1000 240 VNĐ
4000 Liên hệ
10pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric), 4000pcs/1 Reel, Bán theo con
Hết hàng
C0402 22pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 22pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 1nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 1nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 4.7nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 4.7nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 6.8nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 6.8nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 10nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 100nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 100nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 1uF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 1uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10uF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 10uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.