Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Thiếc & Mỡ Hàn

SL kho: 20
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 100G
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
5 65.000 VNĐ
10 60.000 VNĐ
20 Liên hệ
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 100G, Bán theo cuộn.
SL kho: 20
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 200G
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 120.000 VNĐ
20 Liên hệ
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 200G, Bán theo cuộn.
SL kho: 20
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 500G
SL Đơn giá
1
255.000 VNĐ
5 240.000 VNĐ
10 230.000 VNĐ
20 Liên hệ
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 500G, Bán theo cuộn.
SL kho: 20
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 1kg
SL Đơn giá
1
480.000 VNĐ
5 460.000 VNĐ
10 440.000 VNĐ
20 Liên hệ
Thiếc Hàn XTCRHY 63/37 0.8mm 1kg, Bán theo cuộn.
Hết hàng
Thiếc Hàn Kem SD-318
SL Đơn giá
1
450.000 VNĐ
10 420.000 VNĐ
20 400.000 VNĐ
50 380.000 VNĐ
100 Liên hệ
Thiếc Hàn Kem  Sn63Pb37, 500g/hộp, Bán theo hộp