Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Terminal Block

Hết hàng
KF7.62-4P Màu Xanh
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Đấu, KF7.62, 4 Chân, 7.62mm ; Rated Voltage/Current: 300V/20A, Bán theo con
Hết hàng
KF7.62-2P Màu Xanh
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Đấu, KF7.62, 3 Chân, 7.62mm ; Rated Voltage/Current: 300V/20A, Bán theo con
Hết hàng
KF7.62-2P Màu Xanh
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Cầu Đấu, KF7.62, 2 Chân, 7.62mm ; Rated Voltage/Current: 300V/20A
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 8P Chân Cong
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.800 VNĐ
50 8.600 VNĐ
100 8.400 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 8Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 7P Chân Cong
SL Đơn giá
1
7.800 VNĐ
10 7.600 VNĐ
50 7.400 VNĐ
100 7.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 7Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 6P Chân Cong
SL Đơn giá
1
6.600 VNĐ
10 6.400 VNĐ
50 6.200 VNĐ
100 6.000 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 6Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 5P Chân Cong
SL Đơn giá
1
5.600 VNĐ
10 5.400 VNĐ
50 5.200 VNĐ
100 5.000 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 5Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 4P Chân Cong
SL Đơn giá
1
4.500 VNĐ
10 4.400 VNĐ
50 4.300 VNĐ
100 4.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 4Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 3P Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.400 VNĐ
50 3.300 VNĐ
100 3.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 3Pin Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 2P Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81, 2P Chân Cong, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 8P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.800 VNĐ
50 9.500 VNĐ
100 9.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 8 Pin, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 7P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.800 VNĐ
50 8.600 VNĐ
100 8.400 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 7Pin, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 6P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
8.000 VNĐ
10 7.800 VNĐ
50 7.600 VNĐ
100 7.400 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 6Pin, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 5P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.800 VNĐ
50 6.600 VNĐ
100 6.400 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 5P, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 4P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.300 VNĐ
50 5.100 VNĐ
100 4.900 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 4Pin, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 3P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
4.500 VNĐ
10 4.300 VNĐ
50 4.100 VNĐ
100 3.900 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81 3Pin, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-3.81 2P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.300 VNĐ
50 3.100 VNĐ
100 2.900 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-3.81, khoảng cách chân: 3.81mm, 300V, 8A, Bán theo con.
Hết hàng
KF2EDGK-5.08 6P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.900 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 4.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 6P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-5.08 5P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.100 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.900 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 5P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con
Hết hàng
KF2EDGK-5.08 4P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.300 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.100 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 4P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.