Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Terminal Block

Hết hàng




KF2EDGK-5.08 6P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.900 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 4.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 6P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 5P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
4.200 VNĐ
10 4.100 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.900 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 5P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 4P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.300 VNĐ
50 3.200 VNĐ
100 3.100 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 4P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 6P Chân cong
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.400 VNĐ
50 5.300 VNĐ
100 5.200 VNĐ
500 Liên hệ
 KF2EDGK-5.08 6P, chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 5P Chân cong
SL Đơn giá
1
4.500 VNĐ
10 4.400 VNĐ
50 4.300 VNĐ
100 4.200 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 5P, chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 4P Chân cong
SL Đơn giá
1
3.600 VNĐ
10 3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 4P, chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 3P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.600 VNĐ
10 2.500 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.300 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 3P, chân Thẳng, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng





KF2EDGK-5.08 3P Chân cong
SL Đơn giá
1
2.700 VNĐ
10 2.600 VNĐ
50 2.500 VNĐ
100 2.400 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 3P, chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 2P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
10 2.200 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 2P, Chân Thẳng, khoảng Cách Chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




KF2EDGK-5.08 2P Chân cong
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
10 2.200 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
KF2EDGK-5.08 2P,  chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 15A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-6P Chân Cong
SL Đơn giá
1
4.500 VNĐ
10 4.400 VNĐ
50 4.300 VNĐ
100 4.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-6P , 6 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-5P Chân Cong
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.900 VNĐ
50 3.800 VNĐ
100 3.700 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-5P , 5 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-4P Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
10 3.400 VNĐ
50 3.300 VNĐ
100 3.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-4P , 4 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-3P Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-3P , 3 chân Cong, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-2P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-2P , 2 chân , khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




HT3.96-2P Chân Cong
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
HT3.96-2P , 2 chân, khoảng cách chân: 3.96mm, 300V, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




KF350 2Pin 3.5mm
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 1.200 VNĐ
1000 Liên hệ
KF350 2Pin, 3.5mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




KF350 3Pin 3.5mm
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
1000 Liên hệ
 KF350 3Pin, 3.5mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




KF301R 2Pin 5.08mm Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301R 2Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng




KF301R 3Pin 5.08mm Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.100 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301R 3Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con