Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

SMD 3225 Crystals

Hết hàng
Thạch Anh 30MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 30Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 27MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 27Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 26MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 26Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 25MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 25Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 24MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 24Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 20MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 20Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 13MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 13Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 12MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 12Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
Thạch Anh 16MHz SMD 3225
SL Đơn giá
1
3.500 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 3.300 VNĐ
500 3.200 VNĐ
1000 Liên hệ
Thạch anh 16Mhz, 4Pins, SMD 3.2x2.5mm, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.