Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

ReLay 12V

SL kho: 1
RY12W-K
SL Đơn giá
1
19.500 VNĐ
10 19.000 VNĐ
50 18.500 VNĐ
200 18.000 VNĐ
500 Liên hệ
Voltage: DC 12V, 0.5A 120VAC/1A 24VDC
Hết hàng
SRS-12VDC-SL
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.800 VNĐ
30 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
100 Liên hệ
Relay SRS-12VDC-SL 12V 3A 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SMIH-12VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
15.000 VNĐ
10 15.500 VNĐ
30 15.000 VNĐ
50 14.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay 12V, 16A 250VAC 16A 30VDC, 6 chân, Bán theo con.
Hết hàng
HK19F-DC-12V-SHG
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.500 VNĐ
30 9.000 VNĐ
50 8.500 VNĐ
100 Liên hệ
Relay HK19F-DC-12V-SHG, 1A 250VAC 2A 30VDC, 8 chân, Bán theo con.
Hết hàng
SRD-12VDC-SL-C
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.500 VNĐ
100 5.000 VNĐ
500 Liên hệ
Relay 12V, 10A 250VAC 10A 30VDC, 5 chân, Bán theo con.
Hết hàng
HK4100F-DC12V-SHG
SL Đơn giá
1
6.000 VNĐ
50 5.500 VNĐ
100 5.000 VNĐ
500 Liên hệ
Relay 12V, 3A 250VAC 3A 30VDC, 6 chân, Bán theo con.