Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Phụ Kiện Khác

SL kho: 1
Cọc đồng M3 35+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.390 VNĐ
50 3.380 VNĐ
200 3.370 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 35mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 35+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
3.400 VNĐ
10 3.390 VNĐ
50 3.380 VNĐ
200 3.370 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 35mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 30+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
2.950 VNĐ
10 2.940 VNĐ
50 2.930 VNĐ
200 2.920 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 30mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 25+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
2.450 VNĐ
10 2.440 VNĐ
50 2.430 VNĐ
200 2.420 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 25mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 20+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
1.900 VNĐ
10 1.890 VNĐ
50 1.880 VNĐ
200 1.870 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 20mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 15+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
1.400 VNĐ
10 1.390 VNĐ
50 1.380 VNĐ
200 1.370 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 15mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 10+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
950 VNĐ
10 940 VNĐ
50 930 VNĐ
200 920 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 10mm, ren: M3 (3mm)
SL kho: 1
Cọc đồng M3 5+6MM(Đực- Cái)
SL Đơn giá
1
950 VNĐ
10 940 VNĐ
50 930 VNĐ
200 920 VNĐ
500 Liên hệ
Dài: 5mm, ren: M3 (3mm)
Hết hàng
Jack Giữ CHân Đèn Huỳnh Quang 22003
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.900 VNĐ
50 2.800 VNĐ
100 2.700 VNĐ
500 Liên hệ
Jack Giữ CHân Đèn Huỳnh Quang 22003, Bán theo con