Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Linh Kiện Cơ Bản

SL kho: 1000
Nút Nhấn 4x4 Cao 1.5mm 4Pin SMD Chống Nước
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
10 550 VNĐ
50 500 VNĐ
200 450 VNĐ
500 Liên hệ
Size: 5.2x5.2mm, H=1.5mm
SL kho: 1
RY12W-K
SL Đơn giá
1
19.500 VNĐ
10 19.000 VNĐ
50 18.500 VNĐ
200 18.000 VNĐ
500 Liên hệ
Voltage: DC 12V, 0.5A 120VAC/1A 24VDC
SL kho: 1
SRD-05VDC-SL-A
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.900 VNĐ
50 4.800 VNĐ
200 4.700 VNĐ
500 Liên hệ
5VDC, Rated load: 10A 250VAC/28VDC
SL kho: 1000
R0402 5% 2M
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 2M , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 698K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 698K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 20K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 20K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 40.2K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 40.2K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 12K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 12K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 11K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 11K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 4.7K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 4.7K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1000
R0402 5% 33R
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0402 0R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
SL kho: 1
MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
200 4.500 VNĐ
500 Liên hệ
ON-ON, 2A 250VAC
SL kho: 1
MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
200 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
(ON)-OFF-(ON), 3A 250V 6A 125V
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 470uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
470uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 330uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
330uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 150uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
150uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 100uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
100uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 68uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
68uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 56uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
56uH/3A SMD 12x12x8mm inductor
SL kho: 10
Cuộn cảm SMD CDR127 47uH 12x12x7
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.450 VNĐ
50 2.400 VNĐ
200 2.350 VNĐ
500 Liên hệ
47uH/3A SMD 12x12x8mm inductor