Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED

SL kho: 1
LED Đỏ-Xanh Lá 0805
SL Đơn giá
1
480 VNĐ
10 470 VNĐ
50 460 VNĐ
200 450 VNĐ
500 Liên hệ
Đỏ-xanh lá, size 1.6x1.5mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC
Hết hàng
LED 2x5x7mm Blue
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 290 VNĐ
50 280 VNĐ
100 270 VNĐ
500 Liên hệ
LED 2x5x7mm Hình Chữ Nhật, Vuông, Màu Xanh Dương, Bán theo con.
Hết hàng
LED 2x5x7mm White
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 280 VNĐ
50 250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 Liên hệ
LED 2x5x7mm Hình Chữ Nhật, Vuông Màu Trắng , Bán theo con.
Hết hàng
LED 2x5x7mm Yellow
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 280 VNĐ
50 250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 Liên hệ
LED 2x5x7mm Hình Chữ Nhật, Vuông Màu Vàng, Bán theo con.
SL kho: 5000
LED 2x5x7mm Red
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 280 VNĐ
50 250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 Liên hệ
LED 2x5x7mm Hình Chữ Nhật, Vuông Màu Đỏ, Bán theo con
SL kho: 3000
LED 2x5x7mm Green
SL Đơn giá
1
Liên hệ
10 48.000 VNĐ
50 46.000 VNĐ
200 44.500 VNĐ
500 43.000 VNĐ
LED 2x5x7mm Hình Chữ Nhật, Vuông Màu Xanh Lá, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm White Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
230 VNĐ
10 210 VNĐ
50 190 VNĐ
100 170 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm White , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Blue Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
10 230 VNĐ
50 210 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Blue , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Yellow Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
10 230 VNĐ
20 210 VNĐ
50 190 VNĐ
100 Liên hệ
LED 5mm Yellow , LED Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Orange Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
20 270 VNĐ
50 260 VNĐ
100 250 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Orange Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Red Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
20 210 VNĐ
50 200 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Red Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 5mm Green Siêu Sáng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
20 210 VNĐ
50 200 VNĐ
100 190 VNĐ
500 Liên hệ
LED 5mm Green Siêu Sáng, Size: 5x26mm Water Clear, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0805 Green
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED 0805 Xanh Lá , Size 2x1.2mm, Mặt Water-Clear, 2-2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 RGB
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 500 VNĐ
100 480 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
LED RGB,size 1.6x1.5mm, water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0805 RGB
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
1000 Liên hệ
LED RGB, size 2.0x1.25mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0805 Green/Red
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 460 VNĐ
500 440 VNĐ
1000 Liên hệ
LED Xanh/Đỏ, size 2.0x1.25mm, mặt water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 1206 Blue
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
100 220 VNĐ
500 200 VNĐ
1000 180 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Dương 1206,Size 3.2x1.6mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.56 2bit Red Cathode
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.56 inch 2 số màu đỏ K chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.56 2bit Red Anode
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
10 4.500 VNĐ
50 4.000 VNĐ
100 3.500 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.56 inch 2 số màu đỏ A chung, Bán theo con.
Hết hàng
LED7 0.56 Red Cathode
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.100 VNĐ
500 Liên hệ
LED 7 thanh 0.56 inch 1 số màu đỏ K chung, Bán theo con.