Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

LED 0603

Hết hàng
LED 0603 RGB
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 500 VNĐ
100 480 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
LED RGB,size 1.6x1.5mm, water-clear, 1.8~2.6VDC, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 White
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED White 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theocon.
Hết hàng
LED 0603 Blue
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Dương 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 Green
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Xanh Lá 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, 3000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
LED 0603 Red
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Đỏ 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2 - 2.2V, Bán theo con
Hết hàng
LED 0603 Yellow
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
1000 140 VNĐ
3000 Liên hệ
LED Vàng 0603,Size 1.6x0.8mm, Mặt Water-Clear, 2.0-2.2V, Bán theo con.