Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

KF301

Hết hàng
KF301R 2Pin 5.08mm Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301R 2Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF301R 3Pin 5.08mm Chân Cong
SL Đơn giá
1
2.300 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.100 VNĐ
500 2.000 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301R 3Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con
Hết hàng
KF301 4Pin 5.08mm
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 1.700 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301 4Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF301 3Pin 5.08mm
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.300 VNĐ
500 1.200 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301 3Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con.
Hết hàng
KF301 2Pin 5.08mm
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 950 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
1000 Liên hệ
KF301 2Pin, 5.08mm 300VDC, 10A, Bán theo con.