Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header-Jumper

SL kho: 1
Jump Cái Đôi 2.54mm 2x40P SMD
SL Đơn giá
1
11.000 VNĐ
10 10.500 VNĐ
50 10.000 VNĐ
200 9.500 VNĐ
500 Liên hệ
2.54mm, 80(2x40) chân, SMD
Hết hàng
Jump Đực Đôi 2.0mm 2x40Pin Chân Cong
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.800 VNĐ
20 2.600 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Cái Đôi, 2.0mm 2x40P Chân Cong, Bán theo con.
Hết hàng
Jump Cái Đơn 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
4.000 VNĐ
10 3.800 VNĐ
20 3.600 VNĐ
50 3.400 VNĐ
100 Liên hệ
 Jump Cái Đơn, 2.0mm 2x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
Hết hàng
Jump Cái Đôi 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
9.000 VNĐ
10 8.500 VNĐ
20 8.000 VNĐ
50 7.500 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Cái Đôi, 2.0mm 2x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
SL kho: 1000
Jump Đực Đôi 2.0mm 2x40Pin
SL Đơn giá
1
1.800 VNĐ
10 1.700 VNĐ
50 1.600 VNĐ
100 1.500 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Đực Đôi, 2.0mm 2x40P chân thẳng, Bán theo con
SL kho: 1000
Jump Đực Đơn 2.0mm 1x40Pin
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 950 VNĐ
20 900 VNĐ
50 850 VNĐ
100 Liên hệ
Jump Đực Đơn 2.0mm 1x40Pin, Bán theo thanh.
Hết hàng
CH3.96 5P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 950 VNĐ
50 900 VNĐ
100 850 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 5 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
CH3.96 4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
10 750 VNĐ
50 700 VNĐ
100 650 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 4 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
CH3.96 10P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.500 VNĐ
10 1.450 VNĐ
50 1.400 VNĐ
100 1.350 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 10 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
CH3.96 8P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.300 VNĐ
10 1.250 VNĐ
50 1.200 VNĐ
100 1.500 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 8 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
CH3.96 2P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
10 580 VNĐ
50 560 VNĐ
100 540 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực CH3.96, 2 Chân, Pitch: 3.96mm, 6A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
VH3.96 2P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
10 280 VNĐ
50 260 VNĐ
100 240 VNĐ
500 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 2 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
VH3.96 6P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
300 Liên hệ
Header Đực VH3.96, 6 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
VH3.96 4P Đực Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
10 480 VNĐ
50 460 VNĐ
100 440 VNĐ
500 Liên hệ
 Header Đực VH3.96, 4 Chân, Pitch: 3.96mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 10P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 540 VNĐ
100 530 VNĐ
500 520 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 10 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 8P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
50 440 VNĐ
100 430 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 8 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 6P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
350 VNĐ
50 340 VNĐ
100 330 VNĐ
500 320 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 6 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 5P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
300 VNĐ
50 290 VNĐ
100 280 VNĐ
500 270 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 5 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con
Hết hàng
Header PH2.0 4P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
250 VNĐ
50 240 VNĐ
100 230 VNĐ
500 220 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 4 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
Header PH2.0 3P Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
220 VNĐ
50 210 VNĐ
100 200 VNĐ
500 190 VNĐ
1000 Liên hệ
Header PH2.0, 3 chân, 2.0mm, 3A, 250V, Bán theo con