Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Header 2.54mm

Hết hàng
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
Jump Cái Đơn 2.54mm 1x40P Chân Thẳng, Bán theo thanh.
Hết hàng
XH-2.54 4Pin Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
10 450 VNĐ
50 400 VNĐ
100 350 VNĐ
500 Liên hệ
XH-2.54, 4 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
XH-2.54 2Pin Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
10 380 VNĐ
50 350 VNĐ
100 300 VNĐ
500 Liên hệ
XH-2.54, 2 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
KF2510 3Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
10 850 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510, 3 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
KF2510 12Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.300 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
 KF2510, 12 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
KF2510 9Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510, 9 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.
Hết hàng
KF2510 10Pin 2.54mm Chân Thẳng
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.700 VNĐ
500 Liên hệ
KF2510,10 Chân, Pitch: 2.54mm, 4A, 250V, Bán theo con.