Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo

SL kho: 1
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U
SL Đơn giá
1
8.500.000 VNĐ
10 Liên hệ
50 Liên hệ
200 Liên hệ
500 Liên hệ
Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s)
SL kho: 1
Vôn kế kim DC 85C1
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 43.000 VNĐ
50 42.000 VNĐ
200 41.000 VNĐ
500 Liên hệ
Vôn kế kim đo điện áp DC
SL kho: 1
AMPE KẾ KIM DC 85C1
SL Đơn giá
1
45.000 VNĐ
10 43.000 VNĐ
50 42.000 VNĐ
200 41.000 VNĐ
500 Liên hệ
ampe kế kim đo dòng DC