Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Diode

Hết hàng
1N4746A  1W 18V DIP
SL Đơn giá
1
380 VNĐ
10 350 VNĐ
50 320 VNĐ
100 300 VNĐ
1N4746A, Diode zener 1W 18V, Bán theo con.
Hết hàng
1N4004-M4
SL Đơn giá
1
200 VNĐ
100 180 VNĐ
500 160 VNĐ
2000 140 VNĐ
1N4004,1A 400V Rectifier Diodes, 2000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
BR5010
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
50 24.000 VNĐ
100 23.000 VNĐ
500 Liên hệ
BR5010,50A 1000V Bridge Rectifier , Bán theo con
Hết hàng
BR3510
SL Đơn giá
1
19.000 VNĐ
50 18.000 VNĐ
100 17.000 VNĐ
500 Liên hệ
BR3510,35A 1000V BRIDGE RECTIFIER, Bán theo con.
Hết hàng
KBPC610
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
100 4.600 VNĐ
500 4.400 VNĐ
KBPC610, 6A 1000V Single Phase Rectifier Bridge Diode,Bán theo con.
Hết hàng
KPB206
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.950 VNĐ
100 1.900 VNĐ
500 1.800 VNĐ
KPB206,2A 600V BRIDGE RECTIFIERS, Bán theo con.
Hết hàng
DB107S
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.600 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.200 VNĐ
DB107S,1A/1000V Diode Bridge, Bán theo con.
Hết hàng
2W06G-E4/51
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
100 2.800 VNĐ
500 2.500 VNĐ
1000 2.200 VNĐ
2W06G-E4/51, 2A 600V Brige Rectifier, Bán theo con.
Hết hàng
SMAJ36A TVS 36V 400W SMA
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 950 VNĐ
100 900 VNĐ
500 850 VNĐ
1000 Liên hệ
SMAJ36A TVS DIODE 36VWM 58.1VC SMA, , 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SMBJ12CA TVS 12V 600W SMB
SL Đơn giá
1
1.200 VNĐ
50 1.150 VNĐ
100 1.100 VNĐ
500 1.000 VNĐ
1000 Liên hệ
TVS Diode SMBJ12CA 12V 600W 30.2A 5% , 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SMAJ5.0A TVS 5.0 400W SMA
SL Đơn giá
1
1.200 VNĐ
50 1.150 VNĐ
100 1.100 VNĐ
500 1.000 VNĐ
1000 Liên hệ
DIODE TVS 5.0V 400W UNI 5% SMA, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM3V0 1/2W 3V SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM3V0  1/2W 3V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM3V9 1/2W 3V9 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM3V9  1/2W 3V9 SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM4V3 1/2W 4V3 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM4V3  1/2W 4V3 SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM3V3 1/2W 3V3 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM3V3  1/2W 3.3V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM5V1 1/2W 5V1 SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM5V1  1/2W  5.1V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
ZMM12 1/2W 12V SOD-80
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
50 160 VNĐ
100 140 VNĐ
500 120 VNĐ
Diode Zener ZMM12  1/2W 12V SMD1206 , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
BAV70 A4 0.2A 70V SOT23
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
Diode BAV70 , Power, Switching 70V 350mW  SOT23-3 , 3000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
BAV99 A7W 0.2A 70V SOT23-3
SL Đơn giá
1
450 VNĐ
50 420 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
Diode BAV99 A7W 0.2A 70V SOT23-3 , 3000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
1N5408 S3M SMB
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 350 VNĐ
100 300 VNĐ
500 250 VNĐ
Diode  S3M 1N5408 3A 1000V SMB, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.