Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Diode Schottky

Hết hàng
BAT85SMD
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 950 VNĐ
100 900 VNĐ
500 800 VNĐ
Diode Schottky  BAT85SMD 200mA 30V , 2500 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS24 SMA 2A 40V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 350 VNĐ
100 300 VNĐ
500 250 VNĐ
Diode Schottky  SS24 2A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS54 SMA 5A 40V (1N5824)
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
Diode Schottky  SS54 5A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS26 SMA 2A 60V (SR260)
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
Diode Schottky  SS26 2A 60V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS36 SMA 3A 60V (SR360)
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 450 VNĐ
100 400 VNĐ
500 350 VNĐ
Diode Schottky  SS36 3A 60V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS34 SMA 3A 40V (1N5822)
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 350 VNĐ
500 300 VNĐ
Diode Schottky  SS34 3A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.
Hết hàng
SS14 SMA 1A 40V (1N5819)
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
50 380 VNĐ
100 350 VNĐ
500 300 VNĐ
Diode Schottky  SS14 1A 40V SMA DO-214AC, 2000 pcs/1 reel, Bán theo con.