Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở

Hết hàng
Điện Trở Cắm 39K 2W 5%
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 460 VNĐ
100 440 VNĐ
500 Liên hệ
Điện Trở Cắm 39K 2W 5% 4 Vòng Màu, Bán theo con
Hết hàng

R0402 1% 29.4K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 29.4K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 3.24K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 3.24K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 169K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
250000 Liên hệ
 Điện trở 169K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 124K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 124K , Điện trở 0603 124K 1%, Điện trở 0603 , 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 332K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 332K , Điện trở 0603 332K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 237K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 237K , Điện trở 0603 237K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 75K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 75K , Điện trở 0603 75K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 56.2K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 56.2K , Điện trở 0603 56.2K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 4.99K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 4.99K , Điện trở 0603 4.99K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 42.2K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 42.2K , Điện trở 0603 42.2K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 37.4K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 37.4K , Điện trở 0603 37.4K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 0R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 0R 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 75R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 75R 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 330R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 330R 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 45.3K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 45.3K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 36.5K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 36.5K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 33K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 33K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 2.2K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 2.2K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0402 1% 4.7K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
 Điện trở 4.7K 1% 1/16W 0402 SMD, 5000pcs/1 Reel, Bán theo con.