Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở

Hết hàng
RM065-104
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
RM065-104, Variable resistor top adjustment 100K, Bán theo con.
Hết hàng
Điện trở nhiệt NTC 5D-11
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 700 VNĐ
Điện trở nhiệt NTC 5D-11 5R 11mm, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 300R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 300R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 51R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 51R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 43K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 43K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 62K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 62K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 30K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 30K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 750K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 750K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 8.2K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
Ðiện trở 0603 8.2K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 4.9K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
Ðiện trở 0603 4.9K, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 51R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
Ðiện trở 0603 51R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 49.9R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
Ðiện trở 0603 49.9R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 1M
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 1M , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 200K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 200K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 100K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 100K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 47K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 47K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 22K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 22K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 15K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 15K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 10K
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 10K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0402 5% 3.3k
SL Đơn giá
1
35 VNĐ
1000 30 VNĐ
5000 25 VNĐ
10000 20 VNĐ
Ðiện trở 0402 3.3K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.