Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở 1206 5%

Hết hàng
R1206 5% 1R
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 1R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 39K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 39K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 3.3K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 3.3K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 0R
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 0R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 10R
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 10R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 100R
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 100R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 330R
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 330R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 1K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 1K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 3K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 3K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 4.7K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 4.7K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 5.6K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 5.6K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 10K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 10K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 15K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 15K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 22K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 22K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 33K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 33K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 47K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 47K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 68K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 68K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 100K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 100K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 150K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 150K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 180K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 180K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.