Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện Trở 0805 1%

Hết hàng
R0805 1% 0R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 0R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 10R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 10R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 22R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 22R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 33R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 33R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 47R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 47R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 56R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 56R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 100R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 100R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 120R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 120R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 150R
SL Đơn giá
1
Liên hệ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 150R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 180R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 180R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 220R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 220R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 330R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 330R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 470R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 470R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 560R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 560R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 680R
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 680R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 1K
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1K , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 1.2K
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1.2K , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 1.5K
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1.5K , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 2K
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 2K , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0805 1% 2.2K
SL Đơn giá
1
55 VNĐ
1000 50 VNĐ
5000 45 VNĐ
10000 35 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0805 2.2K , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.