Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở 0603 5%

Hết hàng
R0603 5% 300R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 300R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 51R
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 51R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 43K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 43K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 62K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 62K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 30K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 30K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 750K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 750K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 8.2K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 8.2K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 2M
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 2M , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 1M
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 1M, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 680K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 680K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 560K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 560K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 470K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 470K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 330K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 330K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 220K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 220K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 200K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 200K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 180K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 180K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con
Hết hàng
R0603 5% 150K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 150K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 120K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 120K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 100K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 100K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 5% 68K
SL Đơn giá
1
40 VNĐ
1000 35 VNĐ
5000 30 VNĐ
10000 25 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 68K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.