Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Điện trở 0603 1%

Hết hàng
R0603 1% 124K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 124K , Điện trở 0603 124K 1%, Điện trở 0603 , 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 332K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 332K , Điện trở 0603 332K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 237K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 237K , Điện trở 0603 237K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 75K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 75K , Điện trở 0603 75K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 56.2K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 56.2K , Điện trở 0603 56.2K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 4.99K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 4.99K , Điện trở 0603 4.99K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 42.2K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 42.2K , Điện trở 0603 42.2K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 37.4K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
R0603 37.4K , Điện trở 0603 37.4K 1%, Điện trở 0603, 5000PCS/1 Reel, Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 4.9K
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 4.9K, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 51R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 51R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 49.9R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 49.9R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 2M
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 2M, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 0R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 0R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 10R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 43K, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 22R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 22R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 33R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 33R , Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 47R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 47R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 56R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 56R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 100R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 100R, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R0603 1% 120R
SL Đơn giá
1
45 VNĐ
1000 40 VNĐ
5000 35 VNĐ
10000 30 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 0603 120K, Sai số 1%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.