Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Cuộn Cảm 0805

Hết hàng
Cuộn cảm 10uH 0805
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 10uH SMD 0805 5%, 4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 1uH 0805
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 1uH SMD 0805 5%, 4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 560nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 560nH SMD 0805 5%, 4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 100uH 0805
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 100uH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 68uH 0805
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 68uH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 47uH 0805
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
100 550 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 47uH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 68nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 68nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 470nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 470nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 47nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 47nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 10nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 10nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 1nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 1nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 8.2nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 8.2nH SMD 0805 5%. 4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn Cảm 6.8nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 6.8nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.
Hết hàng
Cuộn cảm 4.7nH 0805
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
500 350 VNĐ
1000 Liên hệ
Cuộn cảm 4.7nH SMD 0805 5%,  4000pcs/reel, Bán theo con.