Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Công Tắc & Nút Nhấn

SL kho: 1000




Nút Nhấn 4x4 Cao 1.5mm 4Pin SMD Chống Nước
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
10 550 VNĐ
50 500 VNĐ
200 450 VNĐ
500 Liên hệ
Size: 5.2x5.2mm, H=1.5mm
SL kho: 1




MTS-202 Công Tắc ON-ON 6Pin
SL Đơn giá
1
5.500 VNĐ
10 5.000 VNĐ
50 4.800 VNĐ
200 4.500 VNĐ
500 Liên hệ
ON-ON, 2A 250VAC
SL kho: 1




MTS-123 Công Tắc (ON)-OFF-(ON) 3Pin
SL Đơn giá
1
7.000 VNĐ
10 6.500 VNĐ
50 6.000 VNĐ
200 5.500 VNĐ
500 Liên hệ
(ON)-OFF-(ON), 3A 250V 6A 125V
Hết hàng




Công Tắc 3 Chân MTS-123
SL Đơn giá
1
10.000 VNĐ
10 9.000 VNĐ
50 8.000 VNĐ
100 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc 3 Chân MTS-123, Bán theo con.
Hết hàng




Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.800 VNĐ
50 2.600 VNĐ
100 2.400 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng




Công Tắc Gạt 5Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.800 VNĐ
10 2.600 VNĐ
50 2.400 VNĐ
100 2.200 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 5Bit Dip Switch, Bán theo con
Hết hàng




Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.300 VNĐ
50 2.100 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 4Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng




Công Tắc Gạt 3Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
10 2.400 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 3Bit Dip Switch, Bán theo con.
Hết hàng




Công Tắc Gạt 2Bit Dip Switch
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
10 1.900 VNĐ
20 1.800 VNĐ
50 1.700 VNĐ
100 Liên hệ
Công Tắc Gạt 2Bit Dip Switch, Bán theo con
Hết hàng




Công Tăc 9 Chân MTS-303
SL Đơn giá
1
20.000 VNĐ
10 19.000 VNĐ
20 18.000 VNĐ
50 17.000 VNĐ
100 Liên hệ
Công Tăc 9 Chân MTS-303 ON-OFF-ON, Bán theo con
Hết hàng




Công Tắc 6 Chân MTS-202
SL Đơn giá
1
12.000 VNĐ
10 10.000 VNĐ
50 80.000 VNĐ
100 7.000 VNĐ
500 Liên hệ
Công Tắc Gạt 6 Chân MTS-202 , Bán theo con.
Hết hàng




Nút Nhấn 3.5x6x2.5mm 2Pin SMD
SL Đơn giá
1
700 VNĐ
50 650 VNĐ
100 600 VNĐ
500 550 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 3.5x6x2.5mm 2Pin SMD Đầu Trắng, Bán theo con.
Hết hàng




Nút Nhấn Ngang 3x6x3.5mm 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 500 VNĐ
500 450 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn Ngang 3x6x3.5mm 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng




Nút Nhấn 4x4x2.3 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
550 VNĐ
50 520 VNĐ
100 500 VNĐ
500 480 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 4x4x2.3 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng




Nút Nhấn 4x4x1.5 4Pin SMD
SL Đơn giá
1
600 VNĐ
50 550 VNĐ
100 520 VNĐ
500 500 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 4x4x1.5 4Pin SMD, Bán theo con
Hết hàng




Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 4Pin SMD Màu Đen
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 450 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 4Pin SMD Màu Đen, Bán theo con
Hết hàng




Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 5Pin SMD Màu Đen
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
50 480 VNĐ
100 450 VNĐ
500 420 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn 6.2x6.2x3.1MM 5Pin SMD Màu Đen, Bán theo con.
Hết hàng




Nút Nhấn 6x6x3.1mm 5Pin SMD
SL Đơn giá
1
750 VNĐ
50 720 VNĐ
100 700 VNĐ
500 680 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn, 6x6x3.1mm 5 Chân Kiểu Dán, Bán theo con.
Hết hàng




Nút Nhấn Ngang 6x6x10mm 4Pin Dip
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 830 VNĐ
100 800 VNĐ
500 720 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn Ngang, 6x6x10mm 4Pin Dip, Bán theo con.
Hết hàng




Nút Nhấn Ngang 6x6x9mm 4Pin Dip
SL Đơn giá
1
800 VNĐ
50 780 VNĐ
100 750 VNĐ
500 720 VNĐ
1000 Liên hệ
Nút Nhấn Ngang, 6x6x9mm 4Pin Dip, Bán theo con.