Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Bridge Diodes

Hết hàng
BR5010
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
50 24.000 VNĐ
100 23.000 VNĐ
500 Liên hệ
BR5010,50A 1000V Bridge Rectifier , Bán theo con
Hết hàng
BR3510
SL Đơn giá
1
19.000 VNĐ
50 18.000 VNĐ
100 17.000 VNĐ
500 Liên hệ
BR3510,35A 1000V BRIDGE RECTIFIER, Bán theo con.
Hết hàng
KBPC610
SL Đơn giá
1
5.000 VNĐ
50 4.500 VNĐ
100 4.000 VNĐ
500 Liên hệ
KBPC610, 6A 1000V Single Phase Rectifier Bridge Diode,Bán theo con.
Hết hàng
KPB206
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.900 VNĐ
100 1.800 VNĐ
500 Liên hệ
KPB206,2A 600V BRIDGE RECTIFIERS, Bán theo con.
Hết hàng
DB107S
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
10 2.600 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 Liên hệ
DB107S,1A/1000V Diode Bridge, Bán theo con.
Hết hàng
2W06G-E4/51
SL Đơn giá
1
3.000 VNĐ
100 2.800 VNĐ
500 2.500 VNĐ
1000 Liên hệ
2W06G-E4/51, 2A 600V Brige Rectifier, Bán theo con.