Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Hết hàng
C1206 2.2nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 2.2nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 22nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 22nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 22pF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 22pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 1nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 1nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 4.7nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 4.7nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 6.8nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 6.8nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 10nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 100nF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 100nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 1uF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 1uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C0402 10uF 50V
SL Đơn giá
1
180 VNĐ
100 140 VNĐ
1000 120 VNĐ
4000 100 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 0402 10uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
R1206 5% 100K
SL Đơn giá
1
80 VNĐ
1000 70 VNĐ
5000 60 VNĐ
10000 50 VNĐ
25000 Liên hệ
Ðiện trở 1206 100K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 22pF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 22pF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 10uF 50V
SL Đơn giá
1
500 VNĐ
100 480 VNĐ
1000 460 VNĐ
4000 440 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 10uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 1uF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 1uF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 100nF 50V
SL Đơn giá
1
400 VNĐ
100 380 VNĐ
1000 360 VNĐ
4000 340 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 100nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 10nF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 10nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.
Hết hàng
C1206 1nF 50V
SL Đơn giá
1
280 VNĐ
100 240 VNĐ
1000 230 VNĐ
4000 220 VNĐ
8000 Liên hệ
Tụ điện 1206 1nF 50V ,Sai số 10% , 4000 pcs/1 reel , Bán theo con.