Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

Biến Trở

Hết hàng
RM063-204 200K
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
10 900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
RM063-204  Variable resistor side adjustment 200K, Bán theo con
Hết hàng
3361P-1-103GLF  10k 10% 1/2 W
SL Đơn giá
1
14.000 VNĐ
10 13.500 VNĐ
50 13.000 VNĐ
100 12.500 VNĐ
500 Liên hệ
3361P-1-103GLF, Resistor Trimmer 10k Ohm 10% 1/2 W, Bán theo con.
Hết hàng
EVND2AA03B16-105
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 Variable resistor side adjustment 1M (105), Bán theo con.
Hết hàng
EVND2AA03B15-104
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 Variable resistor side adjustment 100K (104), Bán theo con.
Hết hàng
EVND2AA03B14-103
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 Variable resistor side  adjustment 10K (103), Bán theo con.
Hết hàng
EVND8AA03B14-103
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 Variable resistor top adjustment 10K (103), Bán theo con.
Hết hàng
EVND8AA03B13-102
SL Đơn giá
1
1.000 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
 Variable resistor top adjustment 1K (102) , Bán theo con.
Hết hàng
VR3296W-503
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
VR3296W-503, Variable resistor top adjustment 50K ohm, Bán theo con.
Hết hàng
VR3296W-204
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
VR3296W-204, Variable resistor top adjustment 200K ohm, Bán theo con.
Hết hàng
VR3296W-104
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
VR3296W-104, Variable resistor top adjustment 100K ohm, Bán theo con.
Hết hàng
VR3296W-103
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
VR3296W-103, Variable resistor top adjustment 10K ohm, Bán theo con.
Hết hàng
VR3296W-102
SL Đơn giá
1
2.000 VNĐ
50 1.800 VNĐ
100 1.600 VNĐ
500 Liên hệ
VR3296W-102, Variable resistor top adjustment 1K ohm, Bán theo con.
Hết hàng
3362P-1-502
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Biến trở  3362P 5K 3362P-1-502LF, Bán theo con.
Hết hàng
3362P-1-501
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Biến trở  3362P 500 OHM 3362P-1-501LF, Bán theo con.
Hết hàng
3362P-1-104
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Biến trở  3362P 100K 3362P-1-104LF, Bán theo con.
Hết hàng
3362P-1-103
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Biến trở  3362P 10K 3362P-1-103LF, Bán theo con.
Hết hàng
3362P-1-102
SL Đơn giá
1
2.500 VNĐ
50 2.200 VNĐ
100 2.000 VNĐ
500 Liên hệ
Biến trở  3362P 1K 3362P-1-102LF, Bán theo con.
Hết hàng
RM065-102
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 900 VNĐ
100 800 VNĐ
500 Liên hệ
RM065-102, Variable resistor top adjustment 1K, Bán theo con.
Hết hàng
RM065-105
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
RM065-105, Variable resistor top adjustment 1M, Bán theo con.
Hết hàng
RM065-104
SL Đơn giá
1
900 VNĐ
50 800 VNĐ
100 700 VNĐ
500 Liên hệ
RM065-104, Variable resistor top adjustment 100K, Bán theo con.