Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

AVR

Hết hàng
AT90USB162-16AU
SL Đơn giá
1
70.000 VNĐ
10 68.000 VNĐ
20 66.000 VNĐ
50 64.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT90USB162-16AU, MCU AVR USB 16K FLASH, Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA32U4-AU
SL Đơn giá
1
100.000 VNĐ
10 98.000 VNĐ
20 96.000 VNĐ
50 94.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA32U4-AU, MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP, Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA16U2-MU
SL Đơn giá
1
75.000 VNĐ
10 72.000 VNĐ
20 70.000 VNĐ
50 68.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA16U2-MU,MCU AVR 16K FLASH USB 32VQFN , Bán theo con.
Hết hàng
ATMEGA2560-16AU
SL Đơn giá
1
125.000 VNĐ
10 123.000 VNĐ
20 120.000 VNĐ
50 115.000 VNĐ
100 Liên hệ
ATMEGA2560-16AU, MCU 8BIT 256KB FLASH TQFP-100, Bán Theo con.