Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
Vỏ Nhôm VNT-A032
262.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A031
155.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A030
58.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A029
80.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A028
60.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A027
120.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A026
55.000 VNĐ
Vỏ Nhôm VNT-A025
155.000 VNĐ
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
ESP8266
68.000 VNĐ
STM32F4 Discovery
435.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4
650.000 VNĐ
Vỏ nhựa VNT-P020
20.000 VNĐ

8051

Hết hàng
AT89C4051-24PU
SL Đơn giá
1
35.000 VNĐ
10 33.000 VNĐ
20 31.000 VNĐ
50 30.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT89C4051-24PU, MCU 8BIT 4KB FLASH DIP-20, Bán theo con.
Hết hàng
AT89C2051-24PU
SL Đơn giá
1
30.000 VNĐ
10 29.000 VNĐ
20 28.000 VNĐ
50 27.000 VNĐ
100 Liên hệ
Hết hàng
AT89C51RD2-RL
SL Đơn giá
1
60.000 VNĐ
10 58.000 VNĐ
20 56.000 VNĐ
50 54.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT89C51RD2-RL, MCU 8BIT 64KB FLASH LQFP-44, Bán theo con.
Hết hàng
AT89C52-24PC
SL Đơn giá
1
25.000 VNĐ
10 24.000 VNĐ
20 23.000 VNĐ
50 22.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT89C52-24PC, MCU 8BIT 8KB FLASH DIP-40, Bán theo con.
Hết hàng
AT89C2051-24PU
SL Đơn giá
1
28.000 VNĐ
10 2.700 VNĐ
20 2.600 VNĐ
50 2.500 VNĐ
100 Liên hệ
AT89C2051-24PU, MCU 8BIT 2KB FLASH DIP-20, Bán theo con.
Hết hàng
AT89S52-24AU
SL Đơn giá
1
22.000 VNĐ
10 21.000 VNĐ
20 20.000 VNĐ
50 19.000 VNĐ
100 Liên hệ
AT89S52-24AU, IC MCU 8K FLASH 24MHZ 44-TQFP, Bán theo con.